Miło mi Państwa poznać!

Dorastałam w czarującym i bardzo kulturalnym mieście – we Wrocławiu. Tam także podjęłam studia wyższe i w 2009 roku zdobyłam dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W czasie studiów uczestniczyłam w wielu kursach, a także spędziłam rok w Cardiff, gdzie na UWIC uczyłam się patrzeć na psychologię z nieco innej, bardziej krytycznej perspektywy.

Po uzyskaniu dyplomu, jak wielu expatów, podążyłam za moją połówką do Belgii. Po opanowaniu francuskiego, przez trzy lata zgłębiałam techniki psychoterapii na Université Catholique de Louvain-la-Neuve.

Jestem psychologiem akredytowanym przez belgijską Komisję Psychologów, dlatego mogą się Państwo ubiegać o refundację naszych spotkań przez mutuelle.

Pracuję w trzech językach – po polsku, angielsku i francusku, ale opanowałam także znajomość niderlandzkiego na poziomie B1. Wybieram metody sprawdzone empirycznie i dopasowuję je indywidualnie do potrzeb klientów. Kładę także nacisk na wypracowanie bezpiecznej relacji psychoterapeutycznej.

doświadczenie wielokulturowe

praca z dorosłymi, rodzinami
praca z dziećmi i młodzieżą
3 kraje, 4 języki

Doświadczenie zawodowe:

 • 10/2013  dziś – założenie Psybrussels; prywatna praktyka: prowadzenie terapii indywidualnej, par i rodzin
 • 03/2010 – 03/2015 – Roots and Wings Preschool and Primary; monitorowanie i wspieranie rozwoju dzieci, warsztaty uważności, rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych; wsparcie dla rodziców
 • 02/2011 – 06/2013 – Poradnia przy Polskim Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym w Brukseli: terapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych; terapia par, rodzin
 • 02/2011 – 06/2012 – Polskie Przedszkole w Brukseli: wsparcie dzieci z trudnościami z adaptacją, funkcjonowaniem w grupie oraz ich rodziców
 • 07/2011 – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu: kliniczna ewaluacja i psychologiczne wsparcie pacjentów
 • 10/2007 – 03/2008 – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna NR IV we Wrocławiu: diagnoza i wspieranie dzieci z problemami emocjonalnymi, zachowania i poznawczymi
 • 09/2007 – obóz terapeutyczny zorganizowany przez Stowarzyszenie “Mówić bez słów” dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i ich rodziców: multidyscyplinarna diagnoza, wsparcie psychologiczne dzieci i ich rodzin

Edukacja:

 • 09/2011 – 06/2014Université Catholique de Louvain- la- Neuve: psychoterapia
 • 09/2008 – 06/2009 – University of Wales Institute, Cardiff: psychologia; min. kurs z terapii poznawczo- behawioralnej, treningu motywacyjnego
 • 10/2004 – 06/2009 – Uniwersytet Wrocławski: magister psychologii; rozszerzone kursy z terapii par, diagnozy i terapii rodzin

Dodatkowe kursy:

 • 04/2009 – Kurs Interwencji Kryzysowej; diagnoza i pomoc psychologiczna w przypadkach przemocy domowej, przemocy seksualnej, prób samobójczych
 • 02-06/2008 – Kurs samorozwoju w ramach programu “Kuźnia ludzi zaradnych”; trening interpersonalny, coaching, team-building
 • 11/2007 – Kurs „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci z ADHD”; rozpoznanie i wspomaganie dzieci z ADHD i ich rodziców