Psychoterapia….? A cóż to?

Psychoterapia

Psychoterapia jest procesem służącym zmianie jakości życia osoby, której dotychczasowe strategie radzenia sobie z emocjami, myślami, relacjami z innymi ludźmi czy funkcjonowaniem w codzienności okazują się nieskuteczne, przynosząc dyskomfort, cierpienie, negatywne konsekwencje jej i jej najbliższemu otoczeniu.
Aby poprawić funkcjonowanie psychiczne i społeczne jednostki, psychoterapeuta proponuje klientowi plan działań, ćwiczeń, rozważań, które mają mu pomóc poradzić sobie z problemem. Drogę do zmiany funkcjonowania zaczyna się w bezpiecznej przestrzeni gabinetu wyszkolonego specjalisty. Tam, z jego pomocą, klient ma okazję wypowiedzieć (być może po raz pierwszy na głos?) swoje myśli, zmierzyć się ze swoimi doświadczeniami, nauczyć się w społecznie akceptowany sposób wyrażać emocje (także te “negatywne”), wyćwiczyć nowe kompetencje itp.

Otwieranie się przed drugim człowiekiem i stawianie czoła swoim słabościom jest naturalnie konfrontujące i często wywołuje lęk, poczucie winy i opór. Dlatego tak istotne jest stworzenie dobrej więzi terapeutycznej- takiej, w której klient czuje się bezpieczny, wysłuchany, zrozumiany i w pełni zaakceptowany.

Dla zapewnienia Klientowi i terapeucie bezpiecznej relacji, która ma służyć efektywności psychoterapii, wiele państw wprowadza prawo regulujące zasadę zachowania tajemnicy zawodowej. W Belgii PSYCHOLOGA (uwaga! nie każdy psychoterapeuta jest psychologiem!) do zachowania tajemnicy zawodowej zobowiązuje art. 458 kodu karnego, zwalniając go z niej jedynie w określonych przypadkach. Klient powinien zostać poinformowany przez terapeutę o zasadzie zachowania tajemnicy zawodowej i odstępstwach od niej przed rozpoczęciem terapii.

Aby uniknąć pułapki “rozlanego” procesu psychoterapii, Klient i terapeuta uzgadniają wspólnie kontrakt terapeutyczny. Zazwyczaj określa się w nim cele terapii, jej przewidywany czas trwania, częstotliwość i długość trwania sesji, warunki odwołania spotkania oraz koszt terapii. Dzięki takiemu kontraktowi łatwo można dokonywać ewaluacji procesu. Moment oceny powinien następować co jakiś czas, najlepiej na każdym etapie terapii. Dzięki niej zarówno specjalista, jak i Klient, mogą się zatrzymać i zastanowić, czy jest coś, co przeszkadza im osiągnięcie obranych celów i co można poprawić.